Aalscholver

Aalscholver


Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst
  • Aalscholver
    2017-05-11
    Naardermeer
  • Aalscholver
    2011-03-12
    Naardermeer
SPECIFICATIES
familiePelikaanachtigen (Pelecaniformes)
info familieDe aalscholver is een onmiskenbare en typisch Nederlandse vogel, die alleen met de kuifaalscholver verward kan worden. De kuifaalscholver is in Nederland echter veel zeldzamer en laat zich bijna nooit ver van de kust zien. Tijdens het zwemmen ligt de vogel diep in het water, terwijl de kop schuin omhoog gehouden wordt. Het voedsel van de aalscholver bestaat vrijwel alleen uit vis, die de vogel duikend onder water vangt. De vogel geeft geen waterdicht verenkleed en wordt bij het duiken nat tot op de huid. Voordat de aalscholver na het duiken terug naar het nest vliegt, laat de vogel de vleugels eerst met gespreide vleugels op een hoge plek drogen.
geslacht (Phalacrocoracidae)
info geslacht Tijdens de baltstijd hebben de Aalscholvers een wit verenkleed op de kop en is een mooie kuif te zien.
naam Aalscholver (Phalacrocoracidae)
waar moeras zee en kust meren rivieren rotsachtige kust en eilanden
wanneer het hele jaar
verenkleed Het verenkleed is zwart van kleur
opvallende kenmerken Aan de bovensnavel bevindt zich een haakvormige punt
broedgedrag